Kontaktpersoner

Fastighetsskötsel

Torbjörn Kårvall

070-3416111

torbjorn.karvall@burestenen.se

Uthyrning

John Hägglund

070-5900050

john.hagglund@burestenen.se

El och energi

Anders Lindh

070-5171578

anders.lindh@burestenen.se

Adress

Njurundavägen 105

862 41 Njurunda

Felanmälan

Vid eventuella fel vänligen kontakta felanmalan@burestenen.se